Viac dreva v stavebníctve je nevyhnutné pre čistú nulu

Výbor pre environmentálny audit odporučil zvýšiť objem dreva v stavebníctve a rozšíriť produktívne lesníctvo v Spojenom kráľovstve, aby sa dosiahol cieľ do roku 2050. Vo svojej najnovšej správe „ Vidieť drevo pre stromy: príspevok lesného a drevárskeho sektora k biodiverzite a čistým nulovým cieľom“ – Výbor pre environmentálny audit odporučil zvýšiť objem dreva v stavebníctve a rozšíriť produktívne lesné hospodárstvo v Spojenom kráľovstve s cieľom pomôcť dosiahnuť čistú nulu do 2050.   Za posledný rok si poslanci vypočuli rad odborníkov z odvetvia o najlepších spôsoboch, ako rozšíriť udržateľný a odolný domáci drevársky sektor. Vyšetrovanie prichádza po tom, ako Výbor pre zmenu klímy uznal drevo za kľúčové pre dekarbonizáciu zastavaného prostredia.