Prvé štandardy vykazovania ISSB sú vonku, čo musia investori vedieť

Rada International Sustainability Standards Board (ISSB) zverejnila svoje prvé dva dokončené štandardy, vôbec prvý súbor globálnych štandardov vykazovania pre investorov ESG. Normy pripravujú cestu pre spoločnosti, aby podávali správy o svojej klíme a udržateľnosti a zverejňovali  ich.  Štandardy sú navrhnuté tak, aby boli základom pre jednotný a komplexný globálny základ zverejňovania informácií o udržateľnosti, po ktorom investori dlho túžili.  Predstavujú vyvrcholenie 18-mesačnej práce. (Jennifer L, carboncredits)