Nová kniha mentora natívneho učí deti o zmene klímy

Klimatické zmeny môžu byť mätúcou témou a Jade Rush chcela, aby to bolo deťom ľahko pochopiteľné. „Sú to tie, ktoré budú najviac ovplyvnené zmenou klímy,“ povedala. Rodáčka z Bowling Green a Mentor sa pokúša podeliť o svoje posolstvo prostredníctvom superhrdinky, Evelyn the Environmentalist, s jej prvou knihou, ktorá vyšla tento týždeň. „Evelyn je vaše priemerné každodenné dievča, ale vie lietať,“ povedala. „Tento nápad som vlastne dostal od skupiny detí, ktorým som knihu čítal. Boli ako: ‚Preboha, je to superhrdinka?’“ (Kabir Bhatia)