Farmárske polia nás neživia len tak. Ukladajú uhlík. Veľkou otázkou však je, koľko

Keď Al Schafbuch pred desiatkami rokov obmedzil orbu na svojich poliach v Iowe a neskôr začal pestovať krycie plodiny, chcel ušetriť peniaze za hnojivo a znížiť eróziu. Získal tieto výhody a videl, ako sa aj jeho pôda zmenila k lepšiemu: tmavá, hrubá, bohato organická hmota, o ktorej povedal, že vyzerá ako „čokoládová torta“.

Je tu ešte jedna veľká odmena, z ktorej majú úžitok všetci: menej obrábať pôdu a pestovať viac krycích plodín môže farmárom pomôcť uložiť na poliach viac uhlíka, ktorý otepľuje planétu. Viac rastlín prijíma viac oxidu uhličitého a pôdne mikróby vydychujú menej uhlíka, keď nie sú narušené. To môže znamenať peniaze pre zúčastnených farmárov vo forme kompenzácií uhlíka – platieb, ktoré môžu spoločnosti uskutočniť, ktoré podporujú ukladanie uhlíka na farmách a teoreticky vyrovnávajú ich emisie inde. (MELINA WALLING)