Kľúč k boju proti greenwashingu? Posilnený marketingový tím

Keďže stále viac regulátorov podniká kroky na ovládnutie zeleného marketingu na Divokom západe, spoločnosti, ktoré premýšľajú dopredu, prehodnocujú spôsob, akým komunikujú zelené iniciatívy s externým publikom. Pre mnohých už nie je „zelené začervenanie“ – alebo akt hrania na istotu tým, že vôbec nerobia environmentálne tvrdenia – možnosťou. Dnes sú zelené produkty veľmi žiadané. Podľa nedávnej štúdie spoločností McKinsey a NielsenIQ zaznamenali produkty propagované ako udržateľné za posledných päť rokov kumulatívny nárast o 28 % v porovnaní s 20 % produktov bez takýchto tvrdení. Čoraz dôvtipnejší zákazníci chcú vedieť o ekologických možnostiach, ktoré existujú, a veľká väčšina chce tiež vedieť, čo ich robí „zelenými“. (Vanessa Chris)