Informačný systém o vode pre Európu (WISE)

Logo WISE  Informačný systém o vode pre Európu (WISE) je partnerstvo medzi Európskou komisiou a Európskym úradom pre životné prostredie Agentúra (EHP). WISE bol spustený v roku 2007 a poskytuje vstup do vody na webovom portáli súvisiace informácie siahajú od vnútrozemských vôd až po morské. V priebehu rokov bol WISE vylepšený a aktualizovaný, aby reagoval na užívateľské potreby a včasné zosúladenie s európskou vodou požiadavky na pravidlá. WISE adresuje niekoľko skupín používateľov. V prípade používateľov z inštitúcií EÚ alebo iných environmentálnych národov, regionálne a miestne samosprávy WISE poskytuje vstupy pre tematické témy hodnotenia v kontexte politík EÚ súvisiacich s vodou. Pre odborníkov na vodu a vedcov WISE uľahčuje prístup k referenčné dokumenty a tematické údaje, ktoré si môžete stiahnuť na ďalšie analýzy. Pre širokú verejnosť, vrátane súkromných alebo verejných subjektov, WISE ilustruje široké spektrum informácií týkajúcich sa vody prostredníctvom: interaktívne mapy, grafy a indikátory.

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“