Globálne otepľovanie prináša viac zmien ako len teplo

Klimatické zmeny sú tu, ohrievajú dnešný svet s priamymi a ničivými následkami na ľudské životy, životné prostredie a ďalšie. Ale bude to mať vlniace sa následky podobné domino, rovnako ako iné katastrofické udalosti. Pandémia koronavírusu nezanechala len milióny obetí; postihla stovky miliónov ľudí prostredníctvom blokovacích opatrení a transformácií na prácu a spôsobila škody na zdraví jednotlivcov a na systémoch zdravotnej starostlivosti, ktoré treba ešte plne pochopiť. (The New York Times, Amanda Taub)