Copernicus

Copernicus Logo       Program Copernicus je súčasťou vesmírneho programu Európskej únie na pozorovanie Zeme, ktorý sa zameriava na našu planétu a jej životné prostredie v prospech všetkých európskych občanov. Ponúka informačné služby, ktoré čerpajú zo satelitného pozorovania Zeme a z údajov in situ (mimo vesmíru).

Program riadi Európska komisia. Program sa realizuje v spolupráci s členskými štátmi, Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT), Európskym strediskom pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF), agentúrami EÚ a spoločnosťou Mercator Océan.

Obrovské množstvo globálnych údajov zo satelitov a pozemných, leteckých a námorných meracích systémov poskytuje informácie, ktoré pomáhajú poskytovateľom služieb, verejným orgánom a iným medzinárodným organizáciám zlepšovať kvalitu života európskych občanov a nielen ich. Poskytované informačné služby sú pre používateľov bezplatné a voľne prístupné.

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“