ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Copernicus

Copernicus Logo       Program Copernicus je súčasťou vesmírneho programu Európskej únie na pozorovanie Zeme, ktorý sa zameriava na našu planétu a jej životné prostredie v prospech všetkých európskych občanov. Ponúka informačné služby, ktoré čerpajú zo satelitného pozorovania Zeme a z údajov in situ (mimo vesmíru).

Program riadi Európska komisia. Program sa realizuje v spolupráci s členskými štátmi, Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT), Európskym strediskom pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF), agentúrami EÚ a spoločnosťou Mercator Océan.

Obrovské množstvo globálnych údajov zo satelitov a pozemných, leteckých a námorných meracích systémov poskytuje informácie, ktoré pomáhajú poskytovateľom služieb, verejným orgánom a iným medzinárodným organizáciám zlepšovať kvalitu života európskych občanov a nielen ich. Poskytované informačné služby sú pre používateľov bezplatné a voľne prístupné.

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“