ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Program Copernicus „In Situ“

Copernicus Logo    In Situ      Copernicus je revolučný program Európskej únie na pozorovanie a monitorovanie Zeme. Program Copernicus ponúka európskym a svetovým občanom, verejným orgánom, tvorcom politík, vedcom, podnikateľom a firmám prehľad o našej planéte. Program Copernicus je otvorene a bezplatne dostupný pre každého.

Program Copernicus transformuje informácie z viacerých zdrojov vrátane satelitov do operačných služieb na sledovanie pevniny, oceánov a atmosféry planéty Zem, monitorovanie klimatických zmien, podporu európskeho krízového riadenia a ochranu civilnej bezpečnosti.

Služby programu Copernicus sa opierajú o mnohé environmentálne merania, ktoré zhromažďujú poskytovatelia údajov mimo programu Copernicus, z pozemných, námorných alebo vzdušných monitorovacích systémov, ako aj o geopriestorové referenčné alebo pomocné údaje, ktoré sa súhrnne označujú ako údaje „in situ“.

Komponent Copernicus In Situ mapuje oblasť dostupnosti údajov in situ, identifikuje medzery v prístupe k údajom alebo úzke miesta, podporuje poskytovanie prierezových údajov a riadi partnerstvá s poskytovateľmi údajov s cieľom zlepšiť podmienky prístupu a používania.