Aplikácie sú teraz otvorené pre výmeny medzi mestami

Výzva na podávanie žiadostí o výmeny medzi mestami je teraz otvorená a poskytuje podporu mestským orgánom pri riešení výziev implementácie súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom miest. Účelom výmeny medzi mestami v rámci Európskej mestskej iniciatívy je zlepšiť schopnosť žiadateľa riešiť identifikovanú výzvu prostredníctvom procesu vzájomného učenia sa. Ak budú uchádzači vybraní, budú mať možnosť získať praktické znalosti a know-how prispôsobené ich identifikovanej výzve prostredníctvom osobných návštev v partnerskom meste. Partnerské mestá zdieľajú nové pracovné metódy a inovatívne prístupy k špecifickým implementačným výzvam.