Cloudové transakčné uhlíkové účtovníctvo má spôsobiť revolúciu v podnikaní

Sme chytení v agónii environmentálnej krízy a podniky sú pod obrovským tlakom zo strany zákazníkov, investorov, zamestnancov a regulačných orgánov, aby znížili negatívny vplyv svojich emisií skleníkových plynov. Čoraz viac sa očakáva, že C-suite prinesie ziskovú, udržateľnú a nízkouhlíkovú obchodnú transformáciu, ktorá bude v súlade so stále sa zvyšujúcim počtom pravidiel a nariadení v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG).

Ústrednou otázkou už nie je prečo, ale ako?