Aké sú emisie rozsahu (Scope) 1,2,3?

Emisie rozsahu (Scope) 1 pokrývajú emisie skleníkových  plynov z prevádzok a činností, ktoré spoločnosť vlastní a priamo kontroluje .

Napríklad: pre potravinársku spoločnosť s 2 firemnými kanceláriami, 3 továrňami a vlastnou distribučnou flotilou by jej emisie v rámci rozsahu 1 pokrývali všetky činnosti a operácie vypúšťajúce skleníkové plyny, ktoré sa vyskytujú v rámci týchto hraníc.

Emisie rozsahu (Scope) 2 pochádzajú z energie používanej na operácie a činnosti, ktoré spoločnosť vlastní a priamo riadi .  Konkrétnejšie – a čo sa týka potravinárskych spoločností – emisie rozsahu 2 pochádzajú z elektriny, chladenia, parenia a kúrenia.

Pre rovnaký príklad potravinárskej spoločnosti, ako je uvedené vyššie, by emisie rozsahu 2 pochádzali z elektriny používanej v podnikových kanceláriách a továrňach a z vykurovania, parenia chladiacich produktov a prísad v ich továrňach.

Emisie rozsahu (Scope) 3 sú najzložitejšou kategóriou na pochopenie, ale často najvýznamnejšou, najmä pre výrobcov potravín a nápojov a maloobchodníkov. Rozsah 3 emisií sa vzťahuje na všetky činnosti emitujúce skleníkové plyny, ku ktorým dochádza v rámci celého hodnotového reťazca , a to pred ( upstream ) aj po ( downstream ) operáciách spoločnosti.

Každá aktivita emitujúca skleníkové plyny mimo manažmentu našej vzorovej potravinárskej spoločnosti je jej rozsahom 3. Zahŕňa činnosti v dodávateľskom reťazci pred a po našej vzorovej spoločnosti, ako sú emisie z prísad, iného nakupovaného tovaru, ako aj činnosti po produkte zasiahne maloobchodný regálový predaj: Chladenie u predajcu, používanie a likvidácia produktov od spotrebiteľov.

Keďže emisie v rozsahu 3 pokrývajú také široké spektrum činností, rozsah 3 má 15 rôznych podkategórií:

1. Zakúpený tovar a služby
2. Kapitálové statky
3. Činnosti súvisiace s palivom a energiou
4, 5. Doprava a distribúcia – Downstream & Upstream
6. Odpady vznikajúce v prevádzkach
7. Služobná cesta
8. Dochádzanie zamestnancov
9, 10. Prenajatý majetok – Upstream a downstream
11. Spracovanie predávaných výrobkov
12. Použitie predávaných produktov
13. Ošetrenie po dobe životnosti predávaných výrobkov
14. Franšízy
15. Investície

(SOFIA PYRGIOTI, carbon cloud)