Ako sú kategorizované emisie rozsahu (Scope) 1, 2, 3?

Vo všeobecnosti rozsah (Scope) 3  kategorizujú emisie spoločnosti na základe toho, či je zdroj emisií pod kontrolou  spoločnosti alebo nie.  Podľa tohto predpokladu spadajú emisie rozsahu (Scope) 1 a rozsahu (Scope)  2 pod kontrolu spoločnosti a rozsah (Scope) 3 sú emisie, ktoré sa vyskytujú mimo kontroly spoločnosti, a to pred aj po operáciách spoločnosti.

Ďalšia kategorizácia, ktorá sa vzťahuje na emisie rozsahu (Scope) 1, 2, 3, sa týka zdroja emisií . Priame emisie patria do rozsahu pôsobnosti (Scope) 1 spoločnosti a nepriame emisie sa klasifikujú ako rozsah (Scope) 2 a 3 v závislosti od činnosti. (SOFIA PYRGIOTI, carbon cloud)