ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

ISO 14064-1 – Firemné zásoby skleníkových plynov

ISO 14064-1 je návod, ako kvantifikovať emisie skleníkových plynov spoločnosti. Je to dosť blízko štandardu protokolu GHG pre štandard podnikového účtovníctva a výkazníctva (rozsah 1) a zahŕňa rovnaké rozlíšenie rozsahu a metriky emisií.

Norma ISO 14064-3 však poskytuje ďalšie usmernenie o tom, ako overiť súpisy skleníkových plynov súvisiace s vyhlásením .  Overovateľ zhromažďuje dôkazy, kontroluje informačný systém GHG, hodnotí vyhlásenie o GHG a porovnáva správu s overovacími kritériami z hľadiska konzistentnosti a presnosti.

ISO 14064 nie je normatívna pre kvalitu údajov, ale vyžaduje vyhlásenie o predpokladoch, obmedzeniach a metodológii.

Ak sa organizácia rozhodne nechať overiť svoj inventár GHG alebo vydať verejné vyhlásenie o GHG, ktoré je v súlade s ISO 14064-1, musí tiež pripraviť správu na uľahčenie overenia inventára GHG.

(SOFIA PYRGIOTI, carbon cloud)