Nedostatok financií riskuje, že Európa nedosiahne klimatické ciele, tvrdia audítori

Európskej únii hrozí, že nesplní svoje ciele v oblasti zmeny klímy do roku 2030 pre neistotu, či sa do prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo investuje dostatok finančných prostriedkov, uviedli v pondelok audítori. Európsky dvor audítorov (ECA) upozornil na nedostatok financií v správe o pokroku 27 krajín EÚ pri dosahovaní ekologických cieľov – vrátane jej záväzného záväzku znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňou z roku 1990. (Kate Abnett)