ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Zmenšujúce sa arktické ľadovce odkrývajú nový zdroj metánu

Ako sa Arktída otepľuje, bublajúce pramene, ktoré sa vynárajú spod zmenšujúcich sa ľadovcov, by mohli poskytnúť podceňovaný zdroj silného skleníkového plynu metánu – podľa nového výskumu prezentovaného dnes na EGU23. Výskum vedený výskumníkmi z University of Cambridge a univerzitného centra v nórskom Svalbarde identifikoval veľké množstvá metánu unikajúceho z prameňov vystavených ustupujúcim ľadovcom cez Svalbard vo vysokej Arktíde, ktorá je najrýchlejšie sa otepľujúcim regiónom na Zemi. Gabby Kleberová, vedúca autorka výskumu z Cambridgeského oddelenia vied o Zemi, strávila väčšinu posledných troch rokov monitorovaním chemického zloženia vody vo viac ako stovke prameňov na Svalbarde – identifikáciou vysoko koncentrovaného metánu, ktorý môže po vystavení rýchlo uniknúť do vzduchu.

Výskum zistil, že emisie metánu uvoľnené z prameňov dosiahli v priebehu roka najmenej dve kiloton – zhruba ekvivalentné metánu uvoľnenému dvoma miliónmi kráv v rovnakom časovom rámci. „Zistili sme, že tieto pramene by mohli byť významným zdrojom emisií metánu – ten, ktorý doteraz chýbal v obraze, a stane sa významnejším, ak bude globálne otepľovanie pokračovať nekontrolovane,“ povedal Kleber. Plynný metán je tretím najdôležitejším skleníkovým plynom v atmosfére po vodnej pare a oxide uhličitom. Hoci je metán prítomný v nižších koncentráciách ako oxid uhličitý, je približne 28-34 krát silnejší, pokiaľ ide o jeho schopnosť ohrievať atmosféru. Väčšina metánu na Zemi je produkovaná mikroorganizmami, ktoré premieňajú organickú hmotu na metán v prostredí s nedostatkom kyslíka, ako sú prírodné mokrade. Významná časť celosvetového rozpočtu na metán však pochádza z ľudskej činnosti; vrátane poľnohospodárstva, likvidácie odpadu a spaľovania fosílnych palív. Rozmrazovanie ľadu a zamrznutá pôda v celej Arktíde je ďalším zdrojom metánu, ktorý vedcov čoraz viac znepokojuje. Je to preto, že topenie by mohlo vyvolať náhle uvoľnenie zachyteného metánu – rýchlo otepľovať našu planétu a zvýšiť globálne otepľovanie spôsobené človekom. Rozsah a tempo tohto uvoľňovania je pre vedcov ťažké určiť, čo zvyšuje neistotu pri výpočte globálneho rozpočtu na metán a o tom, ako by sa mohol v budúcnosti zmeniť. ( Dr C.M. Martin-Jones)