ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Štúdia uvádza, že plán EÚ zakázať až 7 000 nebezpečných chemikálií, vážne zlyháva

Plán na zastavenie používania látok vrátane „večných chemikálií“, ktorý sa doteraz používal na vykonávanie zákazov 14 chemických skupín, uvádza správa. Plán zakázať do roku 2030 až 7 000 najnebezpečnejších chemikálií na európskom trhu podľa štúdie zlyháva. Pred rokom EÚ spustila plán na zákaz skupín toxických látok spojených s poškodením životného prostredia a vážnymi chorobami, ako sú rakovina, hormonálne poruchy a poruchy reprodukcie. Patrili sem všetky bisfenoly, najnebezpečnejšie spomaľovače horenia a čoraz kontroverznejšie chemikálie PFAS (per- a polyfluóralkylové látky). Tiež známe ako „večné chemikálie“, formulácie PFAS sa hromadia v prirodzenom prostredí, kde trvá stovky rokov – alebo dlhšie – kým sa rozložia. V minulom storočí sa používali tak všade, že jedna americká vládna štúdia ich našla v krvnom obehu takmer všetkých Američanov, zatiaľ čo tohtoročný prieskum zaznamenal 17 000 kontaminovaných miest v Európe a 2 100 hotspotov. Plán obmedzení bol zavedený ako dočasné opatrenie na ochranu verejnosti a prírody, kým Európska komisia dokončuje aktualizáciu svojho komplexného programu Reach (ktorý centrálne zhromažďuje údaje o moderných syntetických chemikáliách a stanovuje pravidlá ich riadenia). Reach sa však oneskoril a komisia doteraz použila plán na implementáciu zákazov len pre 14 chemických skupín, z ktorých len dve sa javia ako nepriepustné, podľa spoločnej správy skupiny pre zelené právo ClientEarth a Európskeho úradu pre životné prostredie. Hélène Duguy, právna a politická poradkyňa spoločnosti ClientEarth, uviedla, že oneskorené kroky poukazujú na „zlyhanie postupného prístupu EÚ k zákazom chemikálií. Tento prístup znamená, že ľudia a naše životné prostredie nie sú chránené pred najškodlivejšími chemikáliami. Toto je potrebné teraz zmeniť. Európske orgány a komisia EÚ majú všetky právne nástroje na záchranu tohto plánu a nápravu deprimujúceho smeru cesty. (Arthur Neslen, The Guardian)