Kŕmenie budúcnosti: Umelá fotosyntéza premieňa CO2 na jedlo

Výskumníci produkujú dôležitú aminokyselinu zo skleníkového plynu CO2.Rastúci dopyt po potravinách vo svete Biotechnologický proces cez metanol ako medziprodukt Vyžaduje sa menej pôdy ako pri pestovaní rastlín. Zabezpečenie dodávok potravín pre neustále rastúcu svetovú populáciu a zároveň ochrana životného prostredia sú často protichodné ciele. Teraz výskumníci na Technickej univerzite v Mníchove (TUM) úspešne vyvinuli metódu syntetickej výroby nutričných bielkovín pomocou typu umelej fotosyntézy. Krmivový priemysel je primárnou hnacou silou vysokého dopytu po veľkých objemoch nutričných bielkovín, ktoré sú vhodné aj na použitie v náhradách mäsa. Skupine vedenej Prof. Volkerom Sieberom v TUM Campus Straubing pre biotechnológiu a udržateľnosť (TUMCS) sa podarilo vyrobiť aminokyselinu L -alanín, základný stavebný prvok bielkovín, z plynu CO2 škodlivého pre životné prostredie. Ich nepriamy biotechnologický proces zahŕňa metanol ako medziprodukt. Až doteraz sa bielkoviny na krmivo pre zvieratá zvyčajne vyrábali na južnej pologuli s veľkými požiadavkami na poľnohospodársky priestor a negatívnymi dôsledkami na biodiverzitu. CO2, ktorý sa odstráni z atmosféry, sa najskôr premení na metanol pomocou zelenej elektriny a vodíka. Nová metóda premieňa tento medziprodukt na L-alanín vo viacstupňovom procese pomocou syntetických enzýmov; metóda je mimoriadne účinná a generuje veľmi vysoké výťažky. L-alanín je jednou z najdôležitejších zložiek bielkovín, ktoré sú nevyhnutné pre výživu ľudí aj zvierat. Prof. Sieber z TUM Professorship pre chémiu biogénnych zdrojov vysvetľuje: „V porovnaní s pestovaním rastlín táto metóda vyžaduje oveľa menej priestoru na vytvorenie rovnakého množstva L-alanínu, keď použitá energia pochádza zo solárnych alebo veterných zdrojov energie. Efektívnejšie využitie priestoru znamená, že určitý druh umelej fotosyntézy možno použiť na výrobu rovnakého množstva potravín na výrazne menšom počte akrov. To otvára cestu pre menšiu ekologickú stopu v poľnohospodárstve.“ (Technická Univerzita v Mníchove