EÚ schválila plán s rozpočtom 86 miliárd EUR na pomoc ľuďom postihnutým klimatickou transformáciou

Európsky parlament schválil plán fondu na podporu ľudí a skupín, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou zasiahnuté spoločenskou transformáciou, v boji proti klimatickej kríze, najmä v oblasti energetiky a dopravy. Sociálno-klimatický fond, ktorý sa má zriadiť v roku 2026, bol schválený počas plenárnej schôdze v Štrasburgu dnes ráno, pričom 521 poslancov EP hlasovalo za, 75 bolo proti a 43 sa zdržalo hlasovania. Očakáva sa, že po úplnom zavedení bude fond zahŕňať celkovo 86 miliárd EUR, „aby sa zabezpečilo, že klimatická transformácia bude spravodlivá a sociálne inkluzívna“. „Zraniteľné domácnosti, mikropodniky a používatelia dopravy, ktorí sú obzvlášť postihnutí energetickou a dopravnou chudobou, z toho budú mať prospech,“ uvádza sa v tlačovom vyhlásení EÚ. 65 miliárd EUR sa bude financovať prostredníctvom aukcií priemyselných emisných kvót, pričom zvyšok bude pochádzať z vnútroštátnych zdrojov. Schválenie fondu prišlo ako súčasť série hlasovaní v parlamente o dôležitej klimatickej legislatíve, ktorá je jadrom plánu EÚ „Fit for 55“ na zníženie emisií skleníkových plynov bloku najmenej o 55% do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990.