Parlament EÚ podporuje revíziu najväčšej európskej politiky v oblasti klímy

Európsky parlament schválil v utorok rozsiahle reformy, ktoré majú zvýšiť ambicióznosť politík EÚ v oblasti klimatických zmien, vrátane modernizácie trhu s uhlíkom v bloku, ktorý má zvýšiť náklady na znečisťovanie životného prostredia v Európe. Európsky trh s uhlíkom núti elektrárne a továrne, aby kupovali povolenia na CO2, keď znečisťujú životné prostredie. Od roku 43 znížila emisie týchto odvetví o 2005 %, ale čelí revízii, aby dosiahla ambicióznejšie ciele EÚ v oblasti zmeny klímy. Parlament veľkou väčšinou hlasov schválil dohodu, na ktorej sa minulý rok dohodli vyjednávači krajín EÚ a Parlamentu, o reforme trhu s uhlíkom s cieľom znížiť emisie do roku 62 o 2005 % v porovnaní s úrovňami v roku 2030. V rámci modernizácie prídu továrne do roku 2 o bezplatné povolenia CO2034, ktoré v súčasnosti dostávajú, a od roku 2 sa na trh s CO2024 pridajú emisie z lodnej dopravy. Zákonodarcovia tiež podporili prvý svetový plán EÚ na postupné zavedenie dane z dovozu tovaru s vysokým obsahom uhlíka od roku 2026 so zameraním na dovoz ocele, cementu, hliníka, hnojív, elektriny a vodíka. (Kate Abnett)