Čo hovoria údaje o názoroch Američanov na zmenu klímy

Nedávna správa Medzivládneho panelu OSN o zmene klímy zdôraznila potrebu medzinárodných opatrení na zabránenie čoraz závažnejším vplyvom klímy v nadchádzajúcich rokoch. Kroky načrtnuté v správe a odborníkmi na klímu zahŕňajú výrazné zníženie emisií skleníkových plynov z odvetví, ako je výroba energie a doprava. Ale ako sa Američania cítia o zmene klímy a aké kroky by podľa nich mali Spojené štáty podniknúť na jej riešenie? Tu je osem grafov, ktoré ilustrujú názory Američanov na túto problematiku na základe nedávnych prieskumov Pew Research Center. Väčšina Američanov podporuje, aby sa USA stali uhlíkovo neutrálnymi do roku 2050. Takmer sedem z desiatich Američanov (69%) uprednostňuje, aby USA podnikli kroky na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, čo je cieľ, ktorý načrtol prezident Joe Biden na začiatku svojej administratívy. Rovnaký podiel Američanov (69%) tvrdí, že USA by mali uprednostniť rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, ako je vietor a slnečná energia, pred rozšírením produkcie ropy, uhlia a zemného plynu. Uhlíková neutralita znamená neuvoľniť do atmosféry viac oxidu uhličitého, ako sa odstráni.