Projekcia ekonomických dopadov zmeny klímy v sektoroch Európskej únie na základe analýzy zdola nahor JRC PESETA IV

Zmena klímy je jednou z najväčších hrozieb pre ľudstvo, ktorá vážne ovplyvňuje ľudí a prírodu. Prostredníctvom Európskej zelenej dohody sa EÚ usiluje o udržanie zdravej planéty a usiluje sa stať sa do roku 2050 prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom na svete. Napriek tejto ambícii a cieľu Parížskej dohody o zmene klímy udržať globálne otepľovanie výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi teplotami emisie skleníkových plynov na celom svete stále rastú. Globálna teplota je v súčasnosti približne o 1 °C vyššia v porovnaní s predindustriálnou érou a ak sa nezavedú primerané zmierňujúce stratégie, globálne otepľovanie by mohlo do konca tohto storočia dosiahnuť 3 °C alebo viac. Európska komisia v rámci Európskej zelenej dohody oznámila prijatie novej, ambicióznejšej stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy. Uznala sa aj v návrhu právneho predpisu EÚ v oblasti klímy, ktorý predložila Komisia, ako nevyhnutná súčasť úsilia o zvýšenie ambícií EÚ v oblasti klímy na roky 2030 a 2050, keďže zmena klímy bude napriek úsiliu o zmiernenie zmeny klímy naďalej spôsobovať značné stresové problémy v Európe aj mimo nej. Otvorená verejná konzultácia s cieľom informovať o návrhu novej stratégie (očakáva sa, že bude prijatá do konca roka 2020 alebo začiatkom roka 2021) bude prebiehať do polovice augusta. Úvodné posúdenie vplyvu stratégie je takisto k dispozícii na konzultáciu a spätnú väzbu. Cieľom štúdie PESETA IV je lepšie pochopiť účinky zmeny klímy na Európu vo viacerých odvetviach s vplyvom zmeny klímy a ako by sa týmto účinkom dalo zabrániť politikami na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu.