Projekt LIFE RedBosques_Clima

Cieľom projektu LIFE RedBosques_Clima je dosiahnuť väčšiu adaptačnú kapacitu lesov na zmenu klímy podporou obhospodarovania lesov s cieľmi ochrany (podpora zrelosti, zvýšenie rôznorodosti a biodiverzity) v rámci koncepcie „adaptácie založenej na ekosystéme“.