ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Projekt LIFE RedBosques_Clima

Cieľom projektu LIFE RedBosques_Clima je dosiahnuť väčšiu adaptačnú kapacitu lesov na zmenu klímy podporou obhospodarovania lesov s cieľmi ochrany (podpora zrelosti, zvýšenie rôznorodosti a biodiverzity) v rámci koncepcie „adaptácie založenej na ekosystéme“.