Rasové rozdiely pôsobia proti obnove po katastrofe pre ľudí inej farby pleti. Zmena klímy by ho mohla ešte zhoršiť

Farební ľudia v USA čelia zvýšenému riziku poškodenia katastrofami spôsobenými klímou. Neziskové organizácie teraz tlačia na nápravu tohto rozdielu spravodlivejšími prístupmi k pripravenosti na katastrofy, reakcii na ne a obnove. „Kým skutočne nevyriešime základné problémy klimatickej nespravodlivosti, budeme naďalej vidieť neprimeraný vplyv, pokiaľ ide o katastrofy v čiernych a historicky vylúčených komunitách,“ povedal Abre‘ Conner, riaditeľ environmentálnej a klimatickej spravodlivosti pre NAACP.
 , CNN