ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Rasové rozdiely pôsobia proti obnove po katastrofe pre ľudí inej farby pleti. Zmena klímy by ho mohla ešte zhoršiť

Farební ľudia v USA čelia zvýšenému riziku poškodenia katastrofami spôsobenými klímou. Neziskové organizácie teraz tlačia na nápravu tohto rozdielu spravodlivejšími prístupmi k pripravenosti na katastrofy, reakcii na ne a obnove. „Kým skutočne nevyriešime základné problémy klimatickej nespravodlivosti, budeme naďalej vidieť neprimeraný vplyv, pokiaľ ide o katastrofy v čiernych a historicky vylúčených komunitách,“ povedal Abre‘ Conner, riaditeľ environmentálnej a klimatickej spravodlivosti pre NAACP.
 , CNN