Čo sa dá urobiť pre zníženie emisií uhlíka z lietadiel?

V niektorých dňoch, ktoré sú inak bezoblačné, je obloha nad Anglickom posiata kondenzačnými stopami  z vysoko letiacich lietadiel. Tie sú rýchlym urýchľovačom klimatických zmien. Kontrail trvá síce len pol dňa, ale za ten čas spôsobí také globálne oteplenie ako oxid uhličitý uvoľnený počas celého letu, hoci tento výfukový plyn prežije v atmosfére 100 rokov. Tento prekvapujúci fakt sa objavil vo všeobecnej diskusii o tom, ako znížiť emisie z leteckej dopravy pomocou nových palív, vodíka, biopalív a elektrických motorov. Žiadne z týchto možných riešení nebude vyvinuté rýchlo a všetky budú drahšie ako súčasná technológia, ale Whittleovo laboratórium v Cambridgei sa domnieva, že zníženie kondenzačných stôp na trasách na severnej pologuli s najintenzívnejšou dopravou by malo okamžitý priaznivý vplyv. Aj keď sú kondenzačné stopy bežné, ich tvorba do veľkej miery závisí od atmosférických podmienok. V rôznych dňoch a v rôznom čase môžu lety vytvárať dlhotrvajúce oblačné útvary alebo žiadne. Pri takej rýchlej jazde lietadiel je pre pilotov nemožné vidieť kondenzačné stopy ďaleko za sebou. Lietanie v menších výškach by mierne zvýšilo náklady na palivo, ale výrazne by znížilo výskyt kondenzačných stôp. Vedci sa snažia nájsť funkčné riešenie, ktoré by pomohlo vládam odstrániť známe biele čiary na oblohe, ktoré tak rýchlo otepľujú planétu.