Čo znamená nový zákon EÚ o odlesňovaní pre klímu a biodiverzitu?

Politici EÚ očakávajú, že podpíšu nový zákon, ktorý zabráni predaju výrobkov, ako je palmový olej, káva a čokoláda, ak boli vyrobené na odlesnenej pôde. Carbon Brief skúmal, ako budú právne predpisy fungovať, otázky, na ktoré upozornili krajiny producentov komodít a ako EÚ posúdila potenciálne vplyvy zákona na životné prostredie.

Aruna Chandrasekhar a Orla Dwyer, Carbon Brief