USA, Japonsko a Nemecko nesplnili cieľ skupiny G7 v oblasti fosílnych palív

Podľa organizácií občianskej spoločnosti Oil Change International a E3G krajiny G7, USA, Japonsko, ktoré tento rok hostí summit skupiny, Taliansko a Nemecko, stále zaostávajú za svojím záväzkom ukončiť nové priame medzinárodné verejné financovanie neobmedzeného využívania fosílnych palív. Ministri pre klímu a životné prostredie krajín G7 v máji 2022 zopakovali záväzok 39 krajín prijatý na konferencii OSN o klíme Cop 26 v roku 2021, v ktorom sa zaviazali ukončiť verejné financovanie projektov využívania nespaľovaného uhlia, ropy a plynu do konca roka 2022. Štáty G7 sú Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a USA. Organizácie uviedli, že sa dosiahol pokrok pri presúvaní miliárd medzinárodných verejných financií z fosílnych palív do čistej energie, a dodali, že nové a existujúce politiky Kanady, Spojeného kráľovstva a Francúzska „vo veľkej miere spĺňajú“ sľuby Glasgowa a G7. Dodali však, že Japonsko a Nemecko ešte nezverejnili politiky, ktorými by splnili svoj záväzok, zatiaľ čo politika Talianska tento záväzok nespĺňa. Všetky tieto tri krajiny, ako aj USA, nedodržali termín stanovený na rok 2022. USA prijali určité usmernenia, ale nezverejnili ich, uviedli obe organizácie občianskej spoločnosti. Organizácie občianskej spoločnosti uviedli, že skupina G7 má príležitosť urýchliť energetickú transformáciu splnením svojho záväzku, a dodali, že ministri skupiny pre klímu a energetiku, ktorí sa stretnú tento víkend v Japonsku, „musia zopakovať a posilniť“ svoj cieľ verejného financovania a vyhnúť sa formuláciám podporujúcim investície do ťažby plynu a skvapalneného zemného plynu. Ekonomiky G7 minulý rok pridali k záväzku výhradu, že „verejne podporované investície do plynárenského sektora môžu byť vhodné“ s cieľom znížiť závislosť od ruského plynu. Japonsko tento rok „aktívne presadzuje“ investície do LNG, hoci sa to „stretlo s odporom“ EÚ, Kanady, Spojeného kráľovstva a USA, uviedli organizácie. Organizácie Oil Change International a E3G zistili, že medzinárodné verejné financie skupiny G7 na fosílne palivá dosiahli v rokoch 2020 – 22 najmenej 73 miliárd USD v porovnaní s 28,6 miliardy USD na čistú energiu v rovnakom období. Hlavná časť financovania projektov v oblasti fosílnych palív – 82 percent – pochádzala z exportných úverových agentúr (ECA). Organizácie tiež zistili, že v rokoch 2022 – 22 pôjde 28 percent všetkých financií na energetiku krajín G7 do plynu – 10 miliárd USD ročne – „viac ako do ktoréhokoľvek iného energetického pododvetvia“, pričom väčšina financií na plyn pôjde do LNG. Japonsko a USA boli najväčšími podporovateľmi LNG, pričom poskytli 47 %, resp. 20 % všetkých finančných prostriedkov G7 na LNG, uviedli. Ďalších 8,6 mld. USD ročne išlo podľa nich na projekty v oblasti ropy a plynu, zatiaľ čo financovanie čistej energie dosiahlo v období rokov 2020 – 22 výšku 9,5 mld. „Kanada, Japonsko a Taliansko poskytli v rokoch 2020 až 2022 najviac medzinárodných verejných financií na fosílne palivá, pričom v priemere ročne poskytli najmenej 10,5 miliardy USD, 6,9 miliardy USD a 2,9 miliardy USD,“ uviedli Oil Change International a E3G.

Caroline Varin