ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Európski lekári odporúčajú bojovať proti klimatickým zmenám, našej najväčšej globálnej zdravotnej hrozbe

Stály výbor európskych lekárov (CPME) uverejnil novú politiku v oblasti zmeny klímy a zdravia, v ktorej predkladá kľúčové odporúčania tvorcom politík a sektoru zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na súčasné a očakávané klimatické zdravotné riziká CPME označuje opatrenia v oblasti klímy v sektore zdravotnej starostlivosti za nevyhnutnú a okamžitú prioritu. Presadzuje zníženie emisií skleníkových plynov, posilnenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti voči zmene klímy, podporu duševného zdravia, zohľadnenie nerovností v oblasti zdravia v stratégiách reakcie na zmenu klímy, vývoj účinných metód klimatickej epidemiológie pre choroby a úmrtia súvisiace s klímou, zvýšenie informovanosti o zdravotných rizikách súvisiacich s klímou vo všetkých oblastiach politiky, odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov a začlenenie zdravia do politík v oblasti klímy.

Politiku CPME v oblasti zmeny klímy a zdravia nájdete tu.