Riadiaci výbor Svetovej banky a USA naliehajú na reformy poskytovania úverov v oblasti klímy

Riadiaci výbor Svetovej banky a americká ministerka financií Janet Yellenová v stredu vyzvali na ďalšie tohtoročné reformy s cieľom rozšíriť schopnosť banky reagovať na klimatické zmeny, pandémie a iné krízy, ktoré zvracajú rozvojové zisky.

Yellenová hostila rozhovory s predstaviteľmi globálnych financií, aby prediskutovali počiatočnú sériu zmien v súvahách, ktoré umožnia Svetovej banke požičať ďalších 50 miliárd dolárov v priebehu 10 rokov pri zachovaní najvyššieho úverového ratingu AAA, a ako prehĺbiť toto úsilie s ňou a ďalšími multilaterálnymi rozvojovými bankami. Yellenová uviedla, že už schválené zmeny zosilnili poslanie Svetovej banky, ale sú potrebné „odvážnejšie kroky“, aby sa zabezpečilo, že bude pracovať na ukončení extrémnej chudoby, zvýšení spoločnej prosperity a lepšom riešení výziev 21. storočia, ako sú zmena klímy, krehkosť a pandémie.

agentúra Reuters