Krajiny G7 sa sporia o snahu postupne ukončiť využívanie uhoľnej energie do roku 2030

Pred samitom ministrov energetiky a životného prostredia, ktorý sa uskutoční budúci víkend, sa krajiny skupiny G7 „sporia“ o časový plán postupného ukončenia výroby energie z uhlia, uvádza agentúra Bloomberg. Agentúra uvádza, že pred utorkovým pokračovaním rokovaní sa oboznámila s „návrhmi dokumentov komuniké“, z ktorých „vyplýva, že Európska únia, USA a Japonsko vyjadrili výhrady k návrhu Spojeného kráľovstva stanoviť termín na postupné ukončenie výroby elektriny z uhlia do roku 2030“. V tomto znení, ktoré získalo podporu Francúzska, by sa podľa výstupov uznala aj potreba „zrušiť rozbeh nových globálnych projektov výroby energie z uhlia“, a preto by sa krajiny G7 zaviazali ukončiť výstavbu nových domácich uhoľných elektrární a spolupracovať s medzinárodnými partnermi na ukončení podobných snáh na celom svete. V publikácii sa uvádza, že Nemecko „navrhlo alternatívnu formuláciu, ktorá by zdôraznila cieľ postupne ukončiť domácu výrobu elektriny z uhlia „v ideálnom prípade do roku 2030“ alebo „v roku 2030“, zatiaľ čo hostiteľské Japonsko „navrhlo potvrdiť záväzok z minuloročného vyhlásenia lídrov G7 „dosiahnuť úplne alebo prevažne dekarbonizovaný energetický sektor do roku 2035“. Vyjednávači sa tiež „stále sporia o to, či Japonsko presadzuje formuláciu, ktorá by podporovala využívanie vodíka a amoniaku z neho vyrobeného ako zdroja energie“, uvádza sa v článku: „Viaceré krajiny presadzovali, aby sa táto podpora spresnila, pričom tvrdili, že jeho využívanie musí byť v súlade s ostatnými cieľmi v oblasti klímy a dekarbonizácie a musí k nemu dôjsť len vtedy, keď sa potlačí súvisiace znečistenie oxidmi dusíka.“ V návrhu vyhlásenia sa tiež uvádza, že ministri by sa zhodli na tom, že sú potrebné nové investície do ťažby plynu, a to z dôvodu energetických dôsledkov ruskej invázie, uvádza agentúra Reuters. Cituje návrh vyhlásenia, v ktorom sa uvádza: „V tejto súvislosti, v tejto konkrétnej nepredvídanej situácii, uznávame potrebu nevyhnutných investícií do ťažby LNG [skvapalneného zemného plynu] a zemného plynu v súlade s našimi klimatickými cieľmi a záväzkami.“ Spravodajca dodáva, že „návrh je stále predmetom rokovaní krajín G7 a pred prijatím sa môže výrazne zmeniť“.

Jennifer A Dlouhy, Bloomberg, Carbon Brief