ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Uhlíková stopa – Jeden Apple MacBook Pro 16 sa rovná:

394 kg ekvivalentu CO2   

2000,2 km jazdy   
215,05 m3 plynu CO2   

Uhlíková stopa je založená na mnohých faktoroch, ktoré sa menia, napríklad na tom, kde sa výrobok vyrába, aké palivá tento energetický systém využíva, akú vzdialenosť musí prejsť, aby sa dostal na miesto určenia atď. Z tohto dôvodu sa uhlíková stopa každého jednotlivého výrobku mení. Uvedené čísla sú celkovým vyjadrením uhlíkovej stopy, ktoré sa poskytujú s cieľom poskytnúť kontext o tom, čo je vo všeobecnosti vyššie alebo nižšie, a nie individuálne výpočty pre vašu vlastnú individuálnu situáciu.