ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Núdzová situácia v oblasti klímy je najväčšou zdravotnou krízou našej doby – väčšou ako Covid

Najnovšia správa Medzivládneho panelu o zmene klímy je pochmúrnou, ale nie prekvapujúcou pripomienkou katastrofického vplyvu globálneho otepľovania na našu planétu. Odkaz popredných vedcov v oblasti klímy je jasný: teraz je potrebné konať. Nie zajtra, nie budúci rok, nie do konca desaťročia. Dokonca aj drastická redukcia uhlíka dnes, ktorá obmedzuje zvýšenie teploty na 1,5 °C dohodnutú v Paríži, navždy zmení svet, v ktorom žijeme. IPCC dospel k záveru, že každý zlomok stupňa viac nás posunie smerom k bodom zlomu, ktoré zanechajú hlboké jazvy na našej planéte. Zatiaľ čo sa veľa hovorilo o poškodení poveternostných podmienok, výnosov plodín a koralových útesov, menej dobre pochopený je vplyv teplejšieho sveta na naše zdravie. Realita je taká, že klimatická kríza je najväčšou zdravotnou krízou našej doby, dokonca väčšou ako Covid-19. Očakáva sa, že úmrtia súvisiace s horúčavami sa do roku 2050 strojnásobia. V súčasnosti každoročne predčasne zomiera na znečistenie ovzdušia 7 miliónov ľudí, čo je viac ako počet obetí počas celej pandémie. Došlo k nárastu chronických ochorení spojených so znečistením ovzdušia a dôkazy naznačujú, že zvyšuje aj výskyt rakoviny. Rakovina pľúc a úmrtia súvisiace s dýchaním spojené so znečistením ovzdušia vzrástli za posledných 160 rokov o 30% a spôsobujú genetické mutácie v niektorých génoch spojených s rakovinou pľúc. Daň na blízkych, verejné zdravie a ekonomiku je veľká a rastie. Odhaduje sa, že zlé zdravie stojí svetové hospodárstvo 15 % svetového HDP. Na vine nie sú len ropné spoločnosti, automobilky a letecké spoločnosti. Samotná zdravotná starostlivosť prispieva 5 % k celosvetovým emisiám skleníkových plynov, vo vyspelých ekonomikách až 8 %. Investície do znižovania emisií skleníkových plynov sú teraz nepochybne preukázané, že sa rovnajú alebo prevažujú ekonomickými výhodami zdravšej populácie, hovorí IPCC. Investori sa čoraz viac zameriavajú na tie spoločnosti, ktoré prijímajú odvážne a vedecky podložené opatrenia na zmiernenie otepľovania klímy. Aj keď je to správna vec, má to zmysel aj z obchodného hľadiska. Dekarbonizácia hospodárstva je príležitosťou a hnacou silou rastu, a preto je odmietavý postoj k investíciám zameraným na životné prostredie, sociálnu oblasť a správu vecí verejných taký zavádzajúci. Ako sme videli počas pandémie, veda si nájde cestu, vynaliezavosť víťazí a je náležite odmenená. V mojej spoločnosti AstraZeneca sme na dobrej ceste k splneniu našich cieľov: znížiť emisie skleníkových plynov rozsahu 1 a 2 – emisie zo spaľovania palív a využívania energie – o 98 % do roku 2026; znížiť naše absolútne celkové emisie v celom našom hodnotovom reťazci do roku 2030 na polovicu; a dosiahnuť nulovú bilanciu do roku 2045. Okrem toho sme vysadili milióny stromov v rámci rozsiahleho programu zalesňovania a obnovy biodiverzity.

Pascal Soriot