K dispozícii je nový nástroj na hodnotenie kvality miestnych adaptačných plánov

Výskumní pracovníci a akademici z iniciatívy Euro-LCP (miestne klimatické plánovanie) spustili nástroj bodovania adaptácie na zmenu klímy. Odborníci z praxe a výskumní pracovníci môžu použiť tri indexy hodnotenia kvality adaptačného plánu na hodnotenie obsahu plánov na základe šiestich spoločne dohodnutých zásad kvality.

Viac informácií nájdete na webovom sídle iniciatívy EURO-LCP alebo priamo na voľne prístupnú publikáciu.