Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) Európska sekcia združených miest a miestnych samospráv

Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) je najširšie európske združenie miestnych a regionálnych samospráv. Sme jedinou organizáciou, ktorá združuje národné združenia miestnych a regionálnych samospráv zo 40 európskych krajín a prostredníctvom nich zastupuje všetky úrovne územia – miestnu, strednú a regionálnu. Od svojho vzniku v roku 1951 CEMR podporuje budovanie zjednotenej, mierovej a demokratickej Európy založenej na miestnej samospráve, rešpektovaní zásady subsidiarity a účasti občanov. Naša práca sa opiera o dva hlavné piliere:

1. Ovplyvňovanie európskej politiky a legislatívy vo všetkých oblastiach, ktoré majú vplyv na obce a regióny;
2. Poskytovanie fóra na diskusiu medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami prostredníctvom ich národných zastupiteľských združení.

CEMR je tiež európskou sekciou svetovej organizácie United Cities and Local Governments (UCLG), prostredníctvom ktorej zastupujeme európske miestne a regionálne samosprávy na medzinárodnej scéne.