Emisie z celosvetovej výroby elektrickej energie možno dosiahli svoj vrchol

Emisie uhlíka z globálnej výroby elektrickej energie mohli dosiahnuť vrchol v roku 2022 a očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch začnú klesať, čo je znakom toho, že energetický sektor mohol dosiahnuť bod zlomu pri prechode na čistú energiu. Elektrina Emisie vlani vzrástli o 1,3 percenta a dosiahli rekordné maximum, k čomu prispel aj malý nárast uhlie Použitie na uspokojenie rastúceho dopytu po elektrickej energii po skončení COVID-19 zákazy vychádzania. Rok 2022 však bude pravdepodobne posledným rokom, v ktorom globálny energetický sektor zaznamená rast skleníkový plyn Podľa energetického think-tanku Ember, ktorý tvrdí, že sektor dosiahol historický zlom v prechode na čisté zdroje energie.

 Madeleine Cuff