Spravodlivé, založené na prírode, miestne, šetriace a rozmanité zdroje

Improved local energy efficiency financing but far from Paris commitments,  concludes Climate Alliance | Build Up Opatrenia prijaté na boj proti klimatickým zmenám alebo na prispôsobenie sa im musia zohľadňovať celkový obraz. Prekážky, ktorým čelíme, nie sú len environmentálneho, ale čoraz častejšie aj sociálneho a hospodárskeho charakteru. Nemôžeme sa napríklad spoliehať na high-tech riešenia, ako je zachytávanie a ukladanie uhlíka, ktoré len obchádzajú podstatu problému a povzbudzujú spoločnosť, aby pokračovala vo svojej bežnej činnosti náročnej na zdroje. Aj keď odhliadneme od obáv o bezpečnosť, nemôžeme sa pozerať na jadrovú energiu ako na riešenie, keď nemáme udržateľné riešenie pre odpad, ktorý vytvára.