ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Projekt – Regions4Climate

  Regióny4Podnebie.  Cieľom projektu Regions4Climate je spoločne rozvíjať a demonštrovať sociálne spravodlivý prechod na odolnosť proti zmene klímy. Projekt vytvorí a implementuje inovácie kombinujúce sociokultúrne, technologické, digitálne, obchodné, riadiace a environmentálne riešenia s cieľom znížiť zraniteľnosť európskych regiónov voči vplyvom zmeny klímy. Vypracuje komplexný adaptačný rámec vrátane regionálneho prehľadu odolnosti proti zmene klímy pre každý partnerský región a navrhne, zavedie a rozšíri riešenia prostredníctvom twinningového prístupu vrátane 12 demonštračných prípadov v celej Európe.