Komisia vyzýva odborníkov, aby poskytli poradenstvo pri zavádzaní systému obchodovania s emisiami pre budovy, cestnú dopravu a ďalšie odvetvia (ETS2)

Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o výber organizácií, ktoré budú vymenované za ďalších členov skupiny expertov Komisie pre politiku v oblasti zmeny klímy v rámci implementácie ETS2. Výzva bude otvorená do 2. mája 2023. Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí s cieľom vybrať organizácie, ktoré budú vymenované za dodatočných členov pre implementáciu ETS2 skupiny expertov Komisie pre politiku v oblasti zmeny klímy Výzva na predkladanie žiadostí zostane otvorená do 2. mája 2023. Skupina expertov pre implementáciu ETS2 už má svoje zloženie, ktoré v súčasnosti tvoria zástupcovia orgánov členských štátov a štátov EHP-EZVO. Vďaka dodatočným nomináciám chce skupina získať komplexný pohľad všetkých zainteresovaných strán v oblasti ETS2 a využiť ich sektorové znalosti. Očakáva sa, že diskusie s novovybranými členmi zlepšia celkovú implementáciu ETS2.