Ako môže klimatická kampaň Vanuatu zachrániť svet

Malý zázrak sa stal 29. marca v New Yorku. Skromná kampaň, ktorá sa začala pred tromi rokmi na pôde Univerzity južného Pacifiku vo Vanuatu, vyvrcholila prijatím rezolúcie Valného zhromaždenia OSN, ktorá žiada Medzinárodný súdny dvor o poradné stanovisko k zmene klímy. Táto rezolúcia bola zo strany vlády Vanuatu diplomatickým činom herkulovských rozmerov. Význam tohto úspechu spočíva v jedinečnom príspevku, ktorý by mohol najvyšší súd sveta poskytnúť globálnym opatreniam v oblasti zmeny klímy. Poskytovaním autoritatívnych rád všetkým štátom by súd mohol uvoľniť silu medzinárodného práva na uskutočnenie takých zmien, aké si klimatická kríza vyžaduje. Valné zhromaždenie OSN požiadalo súd, aby objasnil právne povinnosti krajín v súvislosti so zmenou klímy, ako aj právne dôsledky pre krajiny, ktoré spôsobili významné škody na klimatickom systéme. VZ OSN požiadalo o zodpovedanie týchto otázok s ohľadom na širokú škálu pravidiel medzinárodného práva, nielen na Rámcový dohovor OSN o zmene klímy alebo Parížsku dohodu. Po prvýkrát v histórii by súd mohol jasne a transparentne stanoviť zodpovednosť štátov za ochranu klimatického systému, ako aj práva súčasných a budúcich generácií pred škodami spôsobenými klímou. Ďalej by súd mohol uznať, že tieto škody neúmerne pociťujú tí, ktorí sú za ne najmenej zodpovední – malé ostrovné rozvojové štáty a iné krajiny, ktoré sa považujú za obzvlášť zraniteľné vzhľadom na geografické podmienky, históriu kolonizácie alebo iné faktory. A mohol by stanoviť konkrétne spôsoby, ako by štáty mali tieto nerovnosti napraviť a napraviť škody na klíme.