Európska energetická kríza, ktorá nie je

v komentári pre Foreign Policy sa publicista Adam Tooze zamýšľa nad zameraním sa na energetickú bezpečnosť v reakcii na globálnu energetickú krízu. Píše: „[N]iektoré jastrabie hlasy v USA zašli tak ďaleko, že naznačujú, že nová geopolitická konfigurácia spochybňuje celú európsku víziu energetickej transformácie. Tvrdia, že základná matematika v prospech fosílnych palív teraz víťazí nad zelenou ideológiou.“ Tooze pokračuje: „Táto konzervatívna, na národnej bezpečnosti založená argumentácia v prospech fosílnych palív a jadrovej energie má v sebe ráz tvrdého realizmu.“ Dodáva, že je „povrchne presvedčivý“. Poznamenáva však, že: „Pokiaľ ide o Európu, náznak zo strany USA, že Putinova vojna dokázala nenahraditeľný význam fosílnych palív a vyvolala všeobecný ústup od energetickej transformácie, je jednoducho v rozpore s faktami.“ Tooze dodáva: „[N]eexistujú absolútne žiadne známky ústupu investorov od obnoviteľných zdrojov energie, skôr naopak. Svet si v roku 2022 zďaleka opäť nezamiloval plyn, ropu a uhlie, ale jasne si uvedomil, že fosílne palivá sú drahou a nestálou pascou.“ Článok sa uzatvára: „Európske vlády, podniky a spoločnosť urýchľujú energetickú transformáciu. A nerobia to z ideologických dôvodov ani preto, že by boli slepé voči rizikám nových závislostí (najmä Číny). Robia to preto, lebo vo svete ťažkých rozhodnutí a neistoty, vrátane politiky USA, narastajúcej ekologickej krízy a geopolitických rizík, sa prechod na zelenú energiu jednoducho javí ako najrozumnejšia stávka.“

Adam Tooze, Foreign Policy