Projekt – Regióny odolné proti zmene klímy vďaka systémovým riešeniam a inováciám

ARSINOE Project Logo  RSINOE vyvíja realizovateľné riešenia a podporuje inovačný ekosystém na zvýšenie odolnosti voči zmene klímy a umožnenie adaptácie na zmenu klímy v celej Európe. Spája inovátorov a koncových používateľov v rôznych európskych regiónoch s cieľom vytvoriť nové inovačné balíky, obchodné modely a koncepcie vykonávania, ktoré podporujú udržateľnosť a rast prostredníctvom vzájomného obohacovania v Európe. Vyvíja a testuje demonštrátory použiteľnosti, reprodukovateľnosti, potenciálu a účinnosti v deviatich rôznych európskych regiónoch.