Elektrolýza biohybridného CO2 na priamu syntézu polyesterov z CO2

Autori ukazujú, že integrácia CO2 elektrolýza s mikrobiálnou fermentáciou môže efektívne produkovať multikarbónové produkty s pridanou hodnotou, ako je poly-3-hydroxybutyrát (PHB) z plynného CO2. Tento biohybridný systém zahŕňa elektrochemickú konverziu CO2 na formovanie a následnú biologickú konverziu mravčanu na PHB pomocou Cupriavidus necator.

Jinkyu Lim, So Young, Jae Won, Hyunjoo Lee IN: Applied Biological Sciences, https://doi.org/10.1073/pnas.2221438120