Zemný plyn

Podzemné ložiská plynov pozostávajúce z 50 až 90 percent metánu (CH 4 ) a malého množstva ťažších plynných uhľovodíkových zlúčenín, ako je propán (C 3 H 8 ) a bután (C 4 H 10 ).

 

 

 

 

.