Zníženie emisií z odlesňovania a degradácie lesov (REDD+) (Slovník)

Snaha o vytvorenie finančnej hodnoty pre uhlík uložený v lesoch , ktorý ponúka stimuly pre rozvojové krajiny, aby znížili emisie zo zalesnenej pôdy a investovali do nízkouhlíkových ciest k trvalo udržateľnému rozvoju (SD) . Ide teda o mechanizmus na zmiernenie dôsledkov predchádzania   odlesňovaniu . REDD+ presahuje odlesňovanie a degradáciu lesov a zahŕňa úlohu ochrany, trvalo udržateľného hospodárenia s lesmi a zvyšovania zásob uhlíka v lesoch. Tento koncept bol prvýkrát predstavený v roku 2005 na 11. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (COP)v Montreale a neskôr väčšie uznanie na 13. zasadnutí COP v roku 2007 na Bali a začlenenie do akčného plánu z Bali, ktorý vyzýval na „politické prístupy a pozitívne stimuly v otázkach týkajúcich sa znižovania emisií z odlesňovania a degradácie lesov v rozvojových krajinách“ REDD) a úloha ochrany, trvalo udržateľného hospodárenia s lesmi a zvyšovania zásob uhlíka v lesoch v rozvojových krajinách.“ Odvtedy sa podpora REDD zvýšila a pomaly sa stala rámcom pre činnosť podporovanú mnohými krajinami.