Zachytávanie a využitie oxidu uhličitého (CCU) (Slovník)

Proces, pri ktorom sa CO 2 zachytáva a následne používa na výrobu nového produktu. Ak sa CO 2 skladuje v produkte v časovom horizonte relevantnom pre klímu , označuje sa to ako zachytávanie, využívanie a skladovanie oxidu uhličitého (CCUS). Len potom, a iba v kombinácii s CO 2 nedávno odstráneným z atmosféry , môže CCUS viesť k odstráneniu oxidu uhličitého . CCU sa niekedy označuje ako zachytávanie a využitie oxidu uhličitého.

 

 

 

.