Zachytávanie a sekvestrácia uhlíka (Slovník)

technológií, ktoré môžu výrazne znížiť emisie oxidu uhličitého z nových a existujúcich uhoľných a plynových elektrární, priemyselných procesov a iných stacionárnych zdrojov oxidu uhličitého. Ide o trojstupňový proces, ktorý zahŕňa zachytávanie oxidu uhličitého z elektrární alebo priemyselných zdrojov; transport zachyteného a stlačeného oxidu uhličitého (zvyčajne potrubím); a podzemné vstrekovanie a geologická sekvestrácia alebo trvalé ukladanie tohto oxidu uhličitého v skalných formáciách, ktoré obsahujú drobné otvory alebo póry, ktoré zachytávajú a zadržiavajú oxid uhličitý.