Uhlíková stopa (Slovník)

Celkové množstvo skleníkových plynov, ktoré každý rok vypustí do atmosféry osoba, rodina, budova, organizácia alebo spoločnosť. Uhlíková stopa osôb zahŕňa emisie skleníkových plynov z paliva, ktoré jednotlivec priamo spaľuje, napríklad vykurovaním domu alebo jazdou v aute. Zahŕňa aj skleníkové plyny, ktoré pochádzajú z výroby tovarov alebo služieb, ktoré jednotlivec používa, vrátane emisií z elektrární, ktoré vyrábajú elektrinu, tovární, ktoré vyrábajú produkty, a skládok, kam sa posiela odpad.

 

 

 

.