Uhlíkový rozpočet (Slovník)

Tento termín sa vzťahuje na tri koncepty v literatúre, hodnotenie zdrojov a záchytov  uhlíkového cyklu na globálnej úrovni prostredníctvom syntézy dôkazov o emisiách fosílnych palív a cementu, o emisiách zo zmeny využívania pôdy , o záchytoch CO 2 v oceánoch a na súši. a výsledná rýchlosť rastu atmosférického CO2 . Toto sa označuje ako globálny uhlíkový rozpočet;  odhadované kumulatívne množstvo globálnych emisií oxidu uhličitého, o ktorom sa odhaduje, že obmedzí globálnu povrchovú teplotu na danú úroveň nad referenčným obdobím , berúc do úvahy príspevky iných skleníkových plynov k celkovej povrchovej teplotea klimatické sily;  rozdelenie uhlíkového rozpočtu definovaného v bode na regionálnu, národnú alebo subnárodnú úroveň na základe zváženia spravodlivosti,  nákladov alebo efektívnosti.

 

 

.