Uhlíková kompenzácia

Uhlíková kompenzácia alebo tiež uhlíková náhrada, niekedy aj karbónový offset predstavuje zníženie alebo odstránenie emisií oxidu uhličitého alebo iných skleníkových plynov vykonané za účelom kompenzácie emisií vykonaných inde. Uhlíkový kredit alebo offsetový kredit je prevoditeľný finančný nástroj (napr. derivát podkladovej komodity) certifikovaný vládami alebo nezávislými certifikačnými orgánmi, ktorý predstavuje zníženie emisií a ktorý je možné následne kúpiť alebo predať. Offsety aj kredity sa merajú v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2 ekv.). Jedna uhlíková kompenzácia alebo kredit predstavuje zníženie alebo odstránenie jednej tony oxidu uhličitého alebo jeho ekvivalentu v iných skleníkových plynoch.