Uhlíkový cyklus (Slovník)

Termín používaný na opis toku uhlíka (v rôznych formách, napr. ako oxid uhličitý (CO 2 ) , uhlík v biomase a uhlík rozpustený v oceáne ako uhličitan a hydrogénuhličitan) cez atmosféru , hydrosféru, suchozemskú a morskú biosféru a litosféra. V tejto správe je referenčnou jednotkou pre globálny uhlíkový cyklus GtCO 2 alebo GtC (Gigatona uhlíka = 1 GtC = 10 15 gramov uhlíka. To zodpovedá 3,667 GtCO 2 ).

 

 

 

 

.